STK

STRÁNKA JE MOMENTÁLNE V REKONŠTRUKCII. UŽ ČOSKORO SA Môžete tešiť na novú.

Cenník

Názov Cena v € (s DPH)
TK – motocykel L3, L4 35,00 €
TK – osobná 42,00 €
TK – motocykel L5,L7 40,00 €
TK – admin. naša reklamácia 1,00 €
TK – elektrické vozidlo 50,00 €
TK – benzín+ R-KAT + LPG 54,00 €
TK – prípoj.ľahké (O1,R1) 30,00 €
TK – prípoj.ľahké (O2) 40,00 €
TK – nákladná (N2,N3) 60,00 €
TK – autobus (M2,M3) 60,00 €
TK – prípoj.vozidlo (O3,O4) 60,00 €
TK – traktor (T1,T2,T3,T4) 55,00 €
TK – Administratívna 15,00 €
TK – ADR 190,00 €
TK – prípoj.vozidlo ADR 135,00 €
TK – CEMT 145,00 €
TK – príp.vozidlo CEMT 105,00 €
TK – traktor (T5) 85,00 €
TK – Pracovný stroj 100,00 €
TK – Samo-výroba 80,00 €
TK - opakovaná 20,00 €
TK - opakovaná + tachograf 20,00 €
TK - opak. osobná+osvetlenie (M1,N1) 20,00 €
TK - opak. osobná+brzdy 25,00 €
TK – opak. nákladná brzdy 30,00 €
TK – opak. nákladná svetlá 20,00 €
TK – opak. autobus brzdy 30,00 €
TK – opak. Motocykel 15,00 €
TK – opak. prípoj.vozidlo brzdy 30,00 €
TK – opak. prípoj.vozidlo svetlá 20,00 €
TK – opak. nákladná LPG 40,00 €
TKO – ADR brzdy 30,00 €
TKO – ADR svetlá 20,00 €
TKO – ADR prípoj.vozidlo brzdy 30,00 €
TKO – ADR prípoj.vozidlo svetlá 20,00 €
TKO – CEMT brzdy 30,00 €
TKO – CEMT svetlá 20,00 €
TKO – CEMT prípoj.vozidlo brzdy 30,00 €
TKO – CEMT prípoj.vozidlo svetlá 20,00 €
EK – osobná benzín (špina) 38,00 €
EK –osobná diesel 38,00 €
EK – hybridné vozidlo 41,00 €
EK – nákladná (N2,N3) 50,00 €
EK – autobus (M2,M3) 50,00 €
EK – benzín + R-KAT 38,00 €
EK – benzín + R-KAT + LPG + OBD 41,00 €
EK – benzín OBD 38,00 €
EK – adminis. naša reklamácia 1,00 €
EK – diesel OBD 38,00 €
EK – diesel OBD 38,00 €
EK – traktor 55,00 €
EK – nákladná LPG + CNG 65,00 €
EK – administratívna 15,00 €
EK – opakovaná benzín (M1,N1) 20,00 €
EK – opakovaná diesel (M1,N1) 20,00 €
EK –opakovaná + LPG 20,00 €
EK –opakovaná OBD 20,00 €
EK –opakovaná náklaná (N2) 25,00 €
EK –opakovaná autobus (M3) 25,00 €
EK –opakovaná traktor 25,00 €
Protokol TK+EK 3,00 €
Osvedčenie TK 2,00 €
Osvedčenie EK 2,00 €
TK - opis protokolu 5,00 €
EK - fotokópia protokolu 5,00 €
TK zvláštna - celá v plnom rozsahu 50,00 €
TK zvláštna - 1skupina kontrol.úkonov 35,00 €
Zápis výnimiek 120,00 €
DOVOZ 10,00 €
NÁLEPKA LPG 3,00 €
Lekárnička 12,00 €
RÝCHLOSTNÁ NÁLEPKA 4,00 €
ZÁŤAŽ NÁPRAVY 10,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (L1,L2,L3,L4,O1) 90,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (O2,M1,N1) 100,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (O3,O4,N2,N3,M2,M3) 110,00 €
VÝPIS Z RPVZ - ODOPASS 20,00 €
PRÍLOHA K RPVZ 20,00 €
VÝPIS O POŠKODENIACH VOZIDLA 20,00 €
KO + 1 HOD NA VIAC 20,00 €
test tlmičov 15,00 €
kontrola nastavenia svetiel 15,00 €
kontrola bŕzd OA 15,00 €
kontrola bŕzd NA 25,00 €
Názov Cena v € (s DPH)
TK – motocykel L3, L4 35,00 €
TK – osobná 42,00 €
TK – motocykel L5,L7 40,00 €
TK – admin. naša reklamácia 1,00 €
TK – elektrické vozidlo 50,00 €
TK – benzín+ R-KAT + LPG 54,00 €
TK – prípoj.ľahké (O1,R1) 30,00 €
TK – prípoj.ľahké (O2) 40,00 €
TK – nákladná (N2,N3) 60,00 €
TK – autobus (M2,M3) 60,00 €
TK – prípoj.vozidlo (O3,O4) 60,00 €
TK – traktor (T1,T2,T3,T4) 55,00 €
TK – Administratívna 15,00 €
TK – ADR 190,00 €
TK – prípoj.vozidlo ADR 135,00 €
TK – CEMT 145,00 €
TK – príp.vozidlo CEMT 105,00 €
TK – traktor (T5) 85,00 €
TK – Pracovný stroj 100,00 €
TK – Samo-výroba 80,00 €
TK - opakovaná 20,00 €
TK - opakovaná + tachograf 20,00 €
TK - opak. osobná+osvetlenie (M1,N1) 20,00 €
TK - opak. osobná+brzdy 25,00 €
TK – opak. nákladná brzdy 30,00 €
TK – opak. nákladná svetlá 20,00 €
TK – opak. autobus brzdy 30,00 €
TK – opak. Motocykel 15,00 €
TK – opak. prípoj.vozidlo brzdy 30,00 €
TK – opak. prípoj.vozidlo svetlá 20,00 €
TK – opak. nákladná LPG 40,00 €
TKO – ADR brzdy 30,00 €
TKO – ADR svetlá 20,00 €
TKO – ADR prípoj.vozidlo brzdy 30,00 €
TKO – ADR prípoj.vozidlo svetlá 20,00 €
TKO – CEMT brzdy 30,00 €
TKO – CEMT svetlá 20,00 €
TKO – CEMT prípoj.vozidlo brzdy 30,00 €
TKO – CEMT prípoj.vozidlo svetlá 20,00 €
EK – osobná benzín (špina) 38,00 €
EK –osobná diesel 38,00 €
EK – hybridné vozidlo 41,00 €
EK – nákladná (N2,N3) 50,00 €
EK – autobus (M2,M3) 50,00 €
EK – benzín + R-KAT 38,00 €
EK – benzín + R-KAT + LPG + OBD 41,00 €
EK – benzín OBD 38,00 €
EK – adminis. naša reklamácia 1,00 €
EK – diesel OBD 38,00 €
EK – diesel OBD 38,00 €
EK – traktor 55,00 €
EK – nákladná LPG + CNG 65,00 €
EK – administratívna 15,00 €
EK – opakovaná benzín (M1,N1) 20,00 €
EK – opakovaná diesel (M1,N1) 20,00 €
EK –opakovaná + LPG 20,00 €
EK –opakovaná OBD 20,00 €
EK –opakovaná náklaná (N2) 25,00 €
EK –opakovaná autobus (M3) 25,00 €
EK –opakovaná traktor 25,00 €
Protokol TK+EK 3,00 €
Osvedčenie TK 2,00 €
Osvedčenie EK 2,00 €
TK - opis protokolu 5,00 €
EK - fotokópia protokolu 5,00 €
TK zvláštna - celá v plnom rozsahu 50,00 €
TK zvláštna - 1skupina kontrol.úkonov 35,00 €
Zápis výnimiek 120,00 €
DOVOZ 10,00 €
NÁLEPKA LPG 3,00 €
Lekárnička 12,00 €
RÝCHLOSTNÁ NÁLEPKA 4,00 €
ZÁŤAŽ NÁPRAVY 10,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (L1,L2,L3,L4,O1) 90,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (O2,M1,N1) 100,00 €
KONTROLA ORIGINALITY (O3,O4,N2,N3,M2,M3) 110,00 €
VÝPIS Z RPVZ - ODOPASS 20,00 €
PRÍLOHA K RPVZ 20,00 €
VÝPIS O POŠKODENIACH VOZIDLA 20,00 €
KO + 1 HOD NA VIAC 20,00 €
test tlmičov 15,00 €
kontrola nastavenia svetiel 15,00 €
kontrola bŕzd OA 15,00 €
kontrola bŕzd NA 25,00 €